European Academy of Sciences
New Members

Welcome to the new members of the European Academy of Sciences.

Krishnaiyan Thulasiraman

2003 - United States

VIEW PROFILE

Lamija Tanovic

2003 - Bosnia and Herzegovina

VIEW PROFILE

Peter Zoller

2012 - Austria

Wolf Prize in Physics (2013)

VIEW PROFILE

Ahmed (†) Zewail

2004 - United States

Nobel Prize (1999) and Wolf Prize in Chemistry (1993)

VIEW PROFILE

Efim Zelmanov

2004 - United States

(1994)

VIEW PROFILE

Frank Wilczek

2007 - United States

Nobel Prize in Physics (2004)

VIEW PROFILE

Torsten Wiesel

2004 - United States

The Nobel Prize in Physiology or Medicine (1981)

VIEW PROFILE

Carl Wieman

2007 - United States

Nobel Prize in Physics (2001)

VIEW PROFILE

Vladimir (†) Voevodsky

2003 - United States

(2002)

VIEW PROFILE

Cédric Villani

2016 - France

(2010)

VIEW PROFILE

Srinivasa Varadhan

2005 - United States

(2007)

VIEW PROFILE

Daniel Tsui

2004 - United States

Nobel Prize in Physics (1998)

VIEW PROFILE

Gerard t Hooft (')

2004 - Netherlands

Nobel Prize (1999) and Wolf Prize in Physics (1981)

VIEW PROFILE

Wen-Hua Sun

2017 - China

VIEW PROFILE

Endre Süli

2010 - United Kingdom

VIEW PROFILE

Karl-Otto Stöhr

2003 - Brazil

VIEW PROFILE

Panagiotis E. Souganidis

2017 - Greece

VIEW PROFILE

Theodore Simos

2003 - Greece

VIEW PROFILE

Nick Serpone

2010 - Canada

VIEW PROFILE

Annabella Selloni

2016 - United States

VIEW PROFILE

Susan M. Scott

2003 - Australia

VIEW PROFILE

Hubert Schmidbaur

2014 - Germany

VIEW PROFILE

Daniel Scherman

2017 - France

VIEW PROFILE

Joachim Sauer

2017 - Germany

VIEW PROFILE